• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292883
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

ปฎิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรื่อนจำกลาง "ป้องกันปราบปราม หยุดยั้ง การแพร่ระบาดของยาเสพติด" จังหวัดภูเก็ต พฤหัสบดี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เรือนจำกลางจังหวัดภูเก็ต

S  2826321 784 x 522S  2826303 784 x 522

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต. ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบ.ตร.ภ๘ พล.ต.ต. ธีระพล ทิพย์เจริญ ผบ.ตร.จ.ภก ป้องกันจังหวัดภูเก็ต จ่าจังหวัดภูเก็ต  สำนักงานปปส.ภ๘ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้สนธินำกำลัง ๑๕๐ นาย ทำการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนสิ่่งผิดกฎหมาย โดยได้จัดแบ่งกำลังเข้าตรวจค้นเรือนนอนชายเรือนนอนหญิงและอาคารที่ทำการ และได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในผู้ต้องขังชายจำนวน ๒๐๐ คน และผู้ต้องขังหญิง ๕๐ คน รวม ๒๕๐ คน ไม่พบผู้เสพยาเสพติด

S  2826304 784 x 522S  2826318 784 x 522

สำหรับการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำตามนโยบายและมาตรฐานเร่งด่วน ในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นจึงต้องเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติด จึงให้ทุกหน่วยปฎิบัติการด้านเชิงรุก โดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่ต้องควบคุมผู้ต้องขังไว้ตามคำสั่งศาล ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ ๘๙ การปฎิบัติการจึงเกิดขึ้นเพื่อต้องให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เป็นเรือนจำสีขาวอย่างแท้จริง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตได้รายงานยอดผู้ต้องขังปัจจุบันคือ มีผู้ต้องขังที้งสิ้น ๒๕๘๙ คน เป็นชาย ๒๒๒๓ คน เป็นหญิง ๓๖๖ คน 

Prev Next Page: