• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292821
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

1 646 x 3252 739 x 554

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และร่วมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์           ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต นายประยุทธ ทองพุ่ม ป้องกันจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเป็นต้น

3 739 x 5544 739 x 554

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินโดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  จากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น. ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหกษัตริย์สืบไป  ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

5 739 x 5546 739 x 554

Prev Next Page: