• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292886
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำหน่วยงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

1 2 500 x 3502 400 x 266

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ร่่วมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต นายประยุทธ ทองพุ่ม ป้องกันจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ลูกจ้าง อื่นๆ เป็นต้น

3 739 x 5546 739 x 554

พร้อมกันนี้ผู้นำศาสนา ๕ ศาสนา ได้ร่วมพลังทางศาสนาประกอบพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในระชกาลที่๙ ประกอบด้วยศาสนาอิสลาม ประกอบพธี ดุอาร์ ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ศานาพราหมณ์-ฮินดู ประกอบพิธีสวดมนต์ และอธิฐานจิต ศาสนาซิกข์ ประกอบพิธีอารดาสและศาสนาพุทธ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

4 480 x 3205 739 x 554

 

จากนั้นนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๖ ทุน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

555 739 x 55466666 739 x 554

 

Prev Next Page: