• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292882
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

พิธีเปิดอาคารสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองภูเก็ต (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

11 784 x 52222 784 x 522

      วันพุธ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานทะเบียนของอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติด้วยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศิวะ แสงมณี ที่ปรึกษา รมช มหาดไทย ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต นายประยุทธ ทองพุ่ม ป้องกันจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต

33 784 x 52255 784 x 522

และข้าราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาล กำนัน ผุู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง เวลา ๐๙.๐๙ น.นายนรภัทร         ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ถือเอาฤกษ์เอาชัย ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ในการปฎิบัติงานของเจ้าที่ต่อไป

77 784 x 52244 784 x 522

การเปิดศูนย์ทะเบียนใหม่ในครั้งนี้จุดประสงค์ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนผู้ที่มารับบริการ มากขึ้น เพราะสามารถรองรับประชาชนได้เป็นจำนวนมากขึ้นที่มาใช้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

66 784 x 52288 784 x 522

 

Prev Next Page: