• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292825
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

พิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ และจุดเทียนไว้อาลัยอุทิศกุศลให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ประสบภัยพิบัติทางทะเล ครบ ๔๙ วัน ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

000 380 x 225002 739 x 554

วันพุธ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมในพิธีอุทิศกุศลให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนจากกรณีที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล ครบ ๔๙วัน

002 739 x 554003 2592 x 1728

ร่วมด้วยในพิธี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองจังหวัดภูเก็ต อื่นๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำพิธีถือ ศิลกินผัก สวดมนต์ นั่งสมาธิ และจุดเทียนไว้อาลัย อุทิศส่วนกุศลให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่ม

004 738 x 554005 2592 x 1728

ใน (วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยจัดทำพิธีทางศาสนา ๔ ศาสนา วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

006 2592 x 1728225838 738 x 554

 

 

Prev Next Page: