• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292830
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

วันที่ ๘ ต.ค.๖๑ (พิธียกเสาโก้เต้ง)เริ่มต้นประเพณีถือศิลกินผักจังหวัดภูเก็ต" ๙-๑๗ ต.ค.๖๑ " ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพิธีกรรมศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยโบ้เก้ง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

26709 783 x 52226726 783 x 522

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธียก (เสาโก้เต้ง) หรือเสาตะเกียง ๙ ดวง ณ บริเวณลานพิธีกรรมของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ซ.ภูธร ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภุเก็ต  สัญลักษณ์เริ่มต้นประเพณีถือศิลกินผักจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต นายศิริพงษ์ หลีประสิทธิ์ ป้องกันจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนชาวจังหวัดภุเก็ต อื่นๆ เป็นต้น

26710 783 x 52226708 783 x 522

ทันทีที่ม้าทรงองค์ฝ่ายพิธีกรรมให้สัญญาณว่าถึงเวลา เสียงปี กลอง ดังสั่นไปทั่วศาลเจ้าผู้ร่วมพิธีช่วยกันยก(เสาโก้เต้ง)ต้นแรกขึ้นกับแท่นจากนั้นอันเชิญเหนี่ยวสั่ว (ร่มฉัตรจีน) และตะเกียงทัั้ง ๙ ดวง ออกจากศาลเจ้าไปยึดกับปลายไม้ไฝ่ก่อนดึงขึ้นสู่ยอดเสา ขณะเดียวกัน บรรดาเหล่าม้าทรงองค์เทพต่างๆ ใช้อาวุธฟาดฟันร่างกาย เพื่อแสดงอิทธิฤทธฺิ์เป็นที่หน้าหวาดเสียว หลังพิธี (ยกเสาโก้เต้ง) ประชาชนต่างแยกย้าย ไหว้พระขอพรสิ่งสักดิ์สิทธิ์และซื้ออาหารเจรับประทาน รวมไปถึงเลือกซื้อเสื้อผ้า สีขาว ใช้ในช่วงประเพณีถือศิลกินผัก วันที่ ๙-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในปีนี้งานประเพณีถือศิลกินผักภูเก็ต ยังได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา ๒๒ เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ตและมรดกของชาติไทยอีกด้วย

26707 783 x 52226711 783 x 522

 

 

Prev Next Page: