• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292875
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

วิ่งกระตุกหัวใจจังหวัดภูเก็ต (virtual run ๒,๐๐๐,๐๐๐ km) เสาร์ที่ ๙มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

169268 1182 x 886 169357 1182 x 886

 

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายภัครพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงกา"วิ่ง  กระตุกหัวใจจังหวัดภูเก็ต" virtual run 2,000,000 km. ร่วมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ตนายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหมป้องกันจังหวัดภูเก็ตข้าราชการฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(บก.บร.อส.จ.ภก)ลูกจ้างและหน่วยงานอื่นๆเป็นต้นและประชาชนจังหวัดภูเก็ตกิจกรรมการวิ่งกระตุกหัวใจครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมากโดยมีการเข้าร่วมโครงการวิ่งตามรายชื่อที่ลงทะเบียน นับ ๑๐๐๐ คน 

 

169365 1182 x 886169277 1182 x 886

 

การวิ่งกระตุกหัวใจครั้งนี้นอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้บุญจากการร่วมช่วยสภากาชาดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED)ช่วยเหลือผู้ป่วยอีกด้วยซึ่งเงินบริจาคของ"โครงการวิ่งกระตุกหัวใจ"มาจากผู้สนับสนุนมากมายทั้งธนาคาร,มูลนิธิ,และภาคประชาชนและอื่นๆอีกมากมายเป็นต้นมาร่วมวิ่งกระตุกหัวใจไปพร้อมๆกันกันกับโครงการดีๆ"วิ่่งกระตุกหัวใจพิชิตระยะทาง๒,๐๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร" เพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยหารายได้ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยอีกหลายๆคน

169301 1182 x 886 169362 1182 x 886  2956369 426 x 426

 

 

Prev Next Page: