• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292836
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

เสาร์ ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ พิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ "พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์" จังหวัดภูเก็ต

p1 1024 x 682 p2 739 x 554 

วันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ นายภัครพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ "พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์"ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ในจังหวัดภูเก็ตร่วมในการทำพิธีน้ำอภิเษกฯ และร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต ว่าที่นายกองตรี เฉลิมดิตถ์ หนูพรหม ป้องกันจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต อื่นๆ เป็นต้น  

p3 1728 x 1152 p4 1024 x 681

จังหวัดภูเก็ตทำพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามขั้นตอนและฤกษ์เวลาที่กำหนดจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่เคยเตรียมความพร้อมไว้ทุกประการ ให้การจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ สมพระเกียรติ โดยขบวนรถบุปผาชาติเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ออกจากวัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในเวลา ๑๒.๓๐น. เคลื่อนไปตามเส้นทาง ถนน สาย ๔๐๒ ผ่านแยกอนุสาวรีย์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร มุ่งหน้าไปยังอำเภอถลางเพื่อตรงไปยังสถานที่ทำพิธีฯ ณ วิหารวัดพระทอง(วัดพระทอง,วัดพระผุด) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

p5 480 x 320 p6 1728 x 1152

จากนั้นจะมีการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพุทธมนต์ ณ วิหารพระทอง(วัดพระทอง)และประกอบพิธีเวียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระทองทั้งนี้การประกอบพิธีต่างๆจะนำเนินการในวันเวลาและฤกษ์ ที่สำนักพระราชวังกำหนดให้พร้อมกันทั่วประเทศจากนั้นจะนำน้ำทั้งหมดจากทุกแห่งเข้าสู่พิธีอภิเษก เพื่อเษกน้ำรวมกันในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และอัญเชิญน้ำที่ประกอบพิธีแล้ว ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อไป

p7 400 x 267 p8 1024 x 681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prev Next Page: