• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
258857
Your IP: 3.87.250.158
Server Time: 2022-01-23

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

    

    วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ร่วมด้วยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

    

    

Prev Next Page: