• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292831
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการด้านยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด

16.3-2

วันที่ 16 มี.ค.64 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการด้านยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมพาโก้ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต

16.3-1S  77742120

16.3-316.3.4

Prev Next Page: