• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
163448
Your IP: 27.254.67.75
Server Time: 2020-10-31

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสดุดี"ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร" ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 

thalang-victory-field 02 400 x 266PNOHT610314001003111 1254 x 836

 

วัน อังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖๑ เวลา ๑๙.๐๐น.นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดงานสดุดี"ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร"ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอทั้งสามอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเป็นต้น

S  27672589 739 x 554S  27672583 739 x 554

ด้วยจังหวัดภูเก็ต จัดงานสดุดี"ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร" ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนวีรกรรมอันกล้าหาญของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และ กระตุ้นเศษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ของจังหวัดภูเก็ต และช่วยปลูกฝั่งจิตสำนึกของเยาวชนให้มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตน ซึ่งในงานมีการกำหนดให้แสดงแสงสีเสียงและครอิงประวัติศาสตร์ฯ ลานศิลปวัฒนธรรม ตลาดพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ และอาหารอร่อยของจังหวัดภูเก็ต 

S  27672607 739 x 554S  27672606 739 x 554

 

กำหนดการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี๒๕๖๑ งานแสดง แสง สี เสียงละครอิงประวัติศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จึงขอใคร่เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเที่ยวงานประจำปีของอำเถอถลางจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

Prev Next Page: