• 02.jpg
Thai English
ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์บริการข้อมูลและประสานงานประชาคมอาเซียน
งานยุทธศาสตร์/พัฒนาระบบบริหาร
ข่าวประกวดราคา
กลุ่มงานปกครอง
กลุ่มงานความมั่นคง
กลุ่มงานการเงิน
292891
Your IP: 44.192.65.228
Server Time: 2022-06-29

เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุสั่งใช้ เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต (Voluntee Defnse Corps) ประจำปี ๒๕๖๒

 

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต

เรื่่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ตามที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ปฎิบัติภาระกิจ สังกัดร้อยบังคับการและบริการ(บก.บร.อส.จ.ภก.)และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ(อส.อ) กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ อัตรา โดยคณะกรรมการได้ดำเนินสอบภาคปฎิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น  บัดนี้การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ โดยเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์...

Prev Next Page: